Biologisk mangfold i Oslo

Grøntregnskap som verktøy i byplanleggingen

Hvordan kan grøntregnskap og kartleggingstjenester bidra til å øke det biologiske mangfoldet i byen?

Oslo utvikles og en stadig større andel av byens vegetasjonen finnes på arealer avsatt til byggeformål.
– Hvordan kan vi sørge for varierte grøntområder som tilrettelegger for biologisk mangfold?
– Hvordan kartlegges biologisk mangfold, biotoper og verdifull natur?
– Hva er utbyggerens rolle og ansvar?

Tekna inviterte til miniseminar 10. april

Programmet

 • Grøntregnskap som verktøy i byplanleggingen. v/Rasmus Reinvang (MDG), Byrådssekretær for byutvikling
  Grøntregnskap 100419
 • Hvordan kan grøntregnskap bidra til å øke det biologiske mangfoldet i byen? v/Lynn Diane Rosentrater fra Plan og bygningsetaten
  PBE_grøntregnskap

 • Naturtypekartlegging og økologisk grunnkart v/Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet
  INGVILD RIISERG

Rasmus Reinvang (MDG), Byrådssekretær for byutvikling

Introdusert av Herman Søndenaa, Tekna

Lynn Diane Rosentrater fra Plan og bygningsetaten

Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet

Det er Tekna Klima, Tekna Bygg og anlegg og Tekna Biotek som arrangerte miniseminaret.
Se opptak av arrangementer i regi av Tekna Klima, opptak fra frokostmøter i regi av Tekna Bygg og anlegg og opptak fra arrangementer i regi av Tekna Biotek.

3 svar til “Biologisk mangfold i Oslo”

 1. Spørsmål, kommentar eller tilbakemelding?
  Skriv inn i ‘kommentarfeltet’ så skal dette bli stilt til foredragsholder.

  Takk,
  Tekna StreamTeam

 2. Angående biologisk mangfold i veikanter. Det er jo ganske store arealer det er snakk om, og i dag beplantes de fleste av disse med en ensartet gressblanding. Har det vært diskutert å «beplante» disse med blomsterblandinger som grunnlag for insekt mangfold?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *