Bruk av indikatorbakterier

Det er lang tradisjon på å bruke indikatorbakterier for å overvåke kvalitet på drikkevann. Indikatorbakteriene kan påvise fekal forurensning, som igjen kan indikere sykdomsfremkallende mikrober.

Kan vi bruke indikatorbakterier til overvåking av vannkvalitet, og hvilke skal vi i så fall velge?
Norsk vannforening inviterte til fagtreff om disse spørsmålene 4. nov. på FHI. Møteleder var Vidar Lund.

Fagtreffet presenterte og diskuterte bruken av indikatorbakterier og eventuelle nye alternativer.
Nedenfor finner du video fra fagtreffet i to deler:

Del 1

 • Styrker og svakheter med dagens indikatororganismer. Hva ligger det i begrepene «indikatororganismer» og «indeksorganismer»?
  v/Øyvin Østensvik, Norges veterinærhøgskole
 • Vi vet at dagens indikatorbakterier har sine begrensninger når det gjelder indikasjon på virusforekomst, men finnes det egnede alternativer?
  v/Mette Myrmel, Norges veterinærhøgskole
 • Vi vet at muggsopp er relativt vanlig forekommende i drikkevann, men har vi noen gode indikatorer for soppvekst i drikkevannsnettet?
  v/Ida Skaar, Veterinærinstituttet

Del 2

 • Hva med parasitter i vann? Disse er dyre å overvåke, så finnes det noen egnede indikatorer?
  v/Lucy Robertson, Norges veterinærhøgskole
 • Er dagens indikatororganismer gode nok? Praktiske erfaringer med bruk av indikatorbakterier
  a) Erfaringer med bruk av aerobe sporedannende bakterier som indikatorer på desinfeksjonseffekt
  v/Karin Ugland Sogn, Bærum Vann AS
  b) Er det noen hensikt å analysere på koliforme bakterier? Erfaringer fra IVAR
  v/Karl Olav Gjerstad, IVAR
  c) Praktiske erfaringer med bruk av bakteriofager/mikroorganismer som indikatorer på barriereeffekt ved grunnvannsuttak fra løsmasser.
  v/Hanne Kvitsand, Asplan Viak AS

2 svar til “Bruk av indikatorbakterier”

 1. Hei!
  Jeg fikk bare anledning til å se halvparten av fagtreffet i går gjennom streamingen. Er det mulig å få se opptak av de to siste foredragene? Streamingen fungerte veldig godt, synes jeg.

  Vennlig hilsen Cecilie Dahl
  Divisjon for epidemiologi
  Nasjonalt folkehelseinstitutt

  1. Hei Cecilie

   Hyggelig at du har glede av tilbudet.

   Opptaket blir lagt inn i dette blogginnlegget i løpet av dagen.

   vh Tove

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *