Valg og vitenskap – et politisk klima

Tekna Klima inviterte til seminar 8.oktober, om klimapanelets delrapport om klimaendringene og om klimapolitikken i Norge.
Arrangementet var det første av to faglige seminarer som Tekna Klima arrangerer i høst. Det neste er en fagkveld i Tromsø 23.oktober.

Valg og vitenskap. Et politisk klima – Oslo
Tirsdag 8. oktober møttes over 100 medlemmer til klimaseminar i Forskningsparken.

Terje Olav Moen, leder for fagseksjonen Teknas sekretariat startet med å si noen ord om Tekna og opprettelsen av den nye faglige gruppen, Tekna klima.
– før første årsmøte har vårt siste tilskudd til de faglige gruppene, Tekna Klima, nesten 500 medlemmer. Det er utrolig bra – vi gleder oss til å jobbe sammen om klimasaken gjennom denne nye faglige møteplassen, sa Moen.

Første delrapport av FNs klimapanels femte hovedrapport ble nylig lagt frem, og Cecilie Mauritzen fra Cicero var hovedinnleder på seminaret. Hun er en av hovedforfatterne bak rapporten.

Mauritzen trakk frem hovedfunn fra rapporten, særlig relatert til oppvarming av havområder. Rapporten konkluderer med at det er «ekstremt sannsynlig» at mer enn halvparten av oppvarmingen vi har hatt de siste tiårene skyldes menneskelig påvirkning. Det er heller ingen tvil om at kloden varmes opp – forskerne har aldri vært mer sikre. Det er også bombesikkert at verdenshavene for de øverste 700 m har blitt oppvarmet vesentlig de siste 15 årene, sa Mauritzen. Om utviklingsbanene: Fortsetter vi med «business as usual» vil kloden være isfri innen midten av århundret, og vi går mot en 4 graders oppvarming innen 2100.

Se video av Cecilie Mauritzens presentasjon, som innledes av en kort introduksjon Tekna Klima – av Teknas fagdirektør Terje Olav Moen:

Samtidig som beslutningstakere verden over setter seg inn i rapporten, forbereder vi oss på regjeringsskifte i Norge. Sonderingene går for fullt, men partiene har foreløpig ikke kommet til enighet. Men hvilken betydning har egentlig Klimapanelets rapport for norsk klimapolitikk, og hvilken retning vil den borgerlige klimapolitikken ta?

Med dette som bakteppe innledet Ingrid Lomelde, leder for klima- og energiteamet i WWF, om deres forventninger til ny regjering på klimaområdet. Hun understreket viktigheten av ny energimelding og et styrket klimaforlik, og oppfordret til å finne nye, gode tiltak. Samtidig berømmet hun det borgerlige samarbeidet for deres løfte om at det ikke vil åpnes for oljeutvinning eller konsekvensutredning utenfor Lofoten og Senja i deres periode.

Likevel er det skuffende at klima ikke er ett av de åtte hovedsatsingsområdene til den nye regjeringen, og Norge mangler konkrete planer for hvordan vi skal nå våre forpliktelser for klimagassreduksjoner, hva vi skal gjøre med overskudd av fornybar energi, hvordan vi skal investere oljepengene og hvordan vi kan utløse potensialet for energieffektivisering. Det er viktig at kunnskapen vi har blir brukt, at det ikke bare blir noe det snakkes om – dette må vi få på plass med energimeldingen.

Lomelde er positiv til de mulighetene en mindretallsregjering gir: det blir mer makt til Stortinget, og større muligheter for påvirkning.

Se video av Ingrid Lomeldes presentasjon:

Seminaret ble avrundet med Generalforsamling for Tekna Klima, hvor styret for den nye faglige gruppen ble vedtatt.

Nyvalgt leder, Rasmus Benestad, ønsker seg et konstruktivt forum der man ser på muligheter og tiltak, belyser kontroversielle spørsmål og lager en oversikt over eksisterende ressurser.

I tillegg til Benestad, ble åtte styremedlemmer valgt. Styret består nå av Benestad, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Anders Bjerga, student i geokjemi ved Universitetet i Bergen, Arnstein Watn, forskningsdirektør i SINTEF Byggforsk, Jorunn Voje, seniorprosjektleder for forskning- og utviklingsprosjekter ved Elkem Technology, Kristin Sæterdal Myhra, stipendiat ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo, Margrethe Lunder, rådgiver i Statens vegvesen, Oddbjørn Dahlstrøm, Energi- og miljørådgiver i Asplan Viak AS, Terje Robert Meisler, studieleder ved Program for elektro- og datateknikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Wim Lekens, prosjektleder i Norsk Vind Energi.

Klima i nord – Tromsø
I forbindelse med Tekna-uken i Tromsø holder Tekna Klima sitt aller første seminar nordpå. Tema er klimaformidling, oppvarming i nord og bruk av instrumenterte marine pattedyr i klimaforskning. Vi gleder oss til et spennende seminar! På agendaen står tre faglige innlegg: Rasmus Benestad er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt og jobber blant annet med forskningskommunikasjon og klimaformidling. I tillegg kommer forskningsdirektør Harald Steen og seniorforsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt. Harald vil ta for seg oppvarmingen i nordområdene, og gjøre opp status for vår kunnskap slik den nylig er lagt fram av FNs klimapanel. Christian vil fortelle om hvordan det er å ha marine pattedyr som forskerkollegaer.
I tillegg er det lagt opp til nettverking med flere av Teknas fagmiljøer. Meld deg på her!

Tid: 23. oktober kl. 17.00
Sted: Linken Møtesenter, Tromsø

Program
17.00: Felles åpning v/Teknas President Lise Lyngsnes Randeberg og Jo Røislien
18.00: Tekna Klima og klimaformidling v/Rasmus Benestad, Tekna Klima
18.30: Klimaendringer i polarområdene v/Harald Steen, Norsk Polarinstitutt
19.15: Pattedyr på jobb v/Christian Lydersen, Norsk Polarinstitutt
20.00: Tapas og nettverking
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.
Ta gjerne med deg en venn!

I tillegg til disse to høstarrangementene fra Tekna Klima, arrangerer også Teknas tilknyttede foreninger spennende seminarer innen klimatilpasning – se både Vannforeningen og Faggruppen for Bygg og Anlegg.

Vi ønsker dere alle vel møtt, og ser frem til en spennende klimahøst!

Meld deg inn i faggruppen Tekna Klima her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *