Håndtering av forurenset snø

Er vi forberedt på snørike vintre med mengder av forurenset snø?

Hvordan deponerer vi snø – og hva burde vi gjøre?
Vannforeningen tar opp spørsmål rundt snøhåndtering i et fagtreff 21. januar.

Meld deg på og delta
eller følg arrangementet LIVE på nettet kl. 12 (-15.30):

Vinteren i fjor var svært snørik. Deponeringen av snø var ute av kontroll og store deponier av forurenset snø ble plassert på sårbare lokasjoner.
Snødeponering i dag varierer fra dumping i vassdrag til avanserte snøsmelteanlegg.

Fagtreffet tar for seg miljørisikoer, rensemetoder og erfaringer.

Program

  • Eivind Dypvik, Rambøll : Miljørisiko knyttet til snøhåndtering
  • Guro Thue Unsgård, Norconsult : Erfaringer fra en snørik sesong for NCCs Snøsmelteanlegg i Oslo
  • Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken : Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset snø
  • Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune : Snøhåndtering i Oslo by – Status og planer
  • Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS : Rensemetoder for avrenning fra snødeponier
  • Tomas Nitzelius, Trafikkontoret, Stadsmiljø Stockholm : Snøhåndtering i Stockholm stad. Status og planer

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *