Hvordan stimulere til helseinnovasjon?

Helsemyggordningen

Flere bioteknologi-nettverk, Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster og Nansen Neuroscince Network, har gått sammen og gitt Menon Buisniss Analytics i oppdrag å se på helsemyggordningen. Helsemyggordningen er basert på oljemyggordningen og har til hensikt å gi aktører innen helseinnovasjon som ikke enda tjener penger på sitt produkt, og dermed heller ikke får skattefradrag på sine innovasjonskostnader, en utbetaling av staten som tilsvarer skattefradraget de egentlig skulle fått.

Denne utbetalingen kaldes da en skattegjeld, og selskapene må tilbakebetale når de begynner å tjene penger. Det er viktig at ordningen blir utformet slik at det ikke er mulig å utnytte den.

Det er svært vanskelig å starte firmaer innen Life Science bioteknologi og innen helseinnovasjon hovedårsaken til det er det lange tidsperspektivet knyttet til utprøving av produktene og den høye risikoen for at produktene ikke fungerer.
Helsemyggordningen kan bidra til at flere aktører innen helseinnovasjon kommer seg over dødens dal og dermed lykkes med lykkes med å kommersialisere sine produkter eller teknologier. Dessuten innebærer flere nye medikamenter og helseteknologi betydelige samfunnsgevinster i form av styring av helseklyngen, økt konsumentoverskudd og generelle samfunnsgevinster av bedret helse i befolkningen.

Menon så på de privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske aspektene ved helsemyggordningen med paralleller til oljemyggordningen. Tekna Biotek var å tilstede da rapporten om helsemyggordningen ble presentert 12. desember 2013 i en konferanse i regi av Oslo Medtech på forskningsparken i Oslo. Det var bredt oppmøte fra næringen og fra politisk hold. Les rapporten her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *