Innemiljø og barn

Innemiljø og inneklima er et aktuelt og viktig tema, et særdeles viktig tema i forbindelse med barn.

I henhold til NFBIB defineres innemiljø som inneklima tillagt estetiske og psykososiale forhold, der inneklima består av fem faktorer: temperatur, luft, lyd, lys og stråling og fysisk miljø.

Det har i den siste tiden vært en mengde nyhetssaker om dårlig inneklima i norske skoler og barnehager.
I byggebransjen har også inneklima vært diskusjonstema, ikke minst i forbindelse med passivhus

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn NFBIB er et nasjonalt forum som jobber for bedre innemiljø for barn i bolig, barnehage og skole. Forumet er bygd på frivillig innsats og er en pådriver for tiltak som vil føre til bedre innemiljø og helse for barn. NFBIB har en sterk tverrfaglig kompetanse med basis innen medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og jus. Denne kompetansen utnyttes blant annet til å utvikle regelverk, forskrifter og retningslinjer overfor myndigheter og forvaltningsorganer, som skal sikre et godt innemiljø i skoler, barnehager og boliger. Tekna samarbeider med mange foreninger på ulikt vis og nå også med NFBIB. .

NFBIB bidrar til å sette innemiljø på dagsordenen og har bidratt til konferansen «Health in the green economy – building sector», som arrangeres fredag 19.oktober. Dette er en gratis konferanse som holdes i anledningen besøk av professor Philippa Howden-Chaplan som er en nøkkelperson innen helse inneklima.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *