Kildesporing på avløpsnett

5.mai ble det avholdt et fagtreff med temaet kildesporing på avløpsnett i Norsk Vannforening som du finner videoopptak av nedenfor.

Temaet denne gangen var kildesporing på avløpsnett. Kan forurensning stoppes ved kilden? var et sentralt spørsmål.

Flere kommuner har jobbet jobbet systematisk med å kontrollere påslipp til avløpsnettet for å sikre slamkvalitet og dermed å kunne gjenbruke slam til gjødsel. Slam som skal brukes til gjødesel kan ikke inneholde miljøgifter av vesentlig grad. Norsk vann har utviklet en bransjenorm for slam.

Det er ikke lenger de store industribedriftene, men nye kilder som mindre virksomheter og avløp fra boliger som idag står for mest tilførsel av miljøgifter.

Fagtreffet ønsket å presentere og dele erfaringer fra kommuner som har kildekontroll.

PROGRAM (video nedenfor)

1) Krav og forskrifter i ny mal for tillatelser, revidert gjødselvareforskrift og ambisjoner
– ved møteleder Terje Farestveit ved Miljødirektoratet.

2) Hva er behovet? Resultater fra fjerde runde med kartlegging av organiske miljøgifter på norske renseanlegg. Hvilke stoffer er viktige å begrense tilførslene av?
– ved Line Blytt ved Aquateam, COWI
3) Hvordan følger vi opp utfordringer og krav? Aktiviteter i regi av Norsk Vann
– ved Arne Haarr ved Norsk Vann

PROGRAM forts. (video nedenfor)

4) Hvilke erfaringer har kommunene med kildekontroll?
– ved Marit Skjel, Gjøvik kommune.
5) Erfaringer fra Lørenskog kommune
– ved forvaltningsleder Einar Olav Jystad, Lørenskog kommune
6) Forholdet til kommunen og arbeidet med «Grønt sykehus». Erfaringer fra Ahus
– ved Trine Chr. Helgerud, Ahus

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *