Klimakrisen – bidrar du?

Har vi blitt så bortskjemte at vi bare roper «skal ha, skal ha» i stedet for å klatre ut av de dårlige vanene og bli mer miljøbevisste?

Vi ser at temperaturen på kloden stiger i sammenheng med CO2 innholdet i atmosfæren som er forårsaket av klimagassutslipp. Så hva er så grunnen til at vi fremdeles sitter godt plantet i sofakroken med både mobil, iPad, TV, og lyset på fullt? Kan det ha noe med motivasjonen vår å gjøre?

Det er fremdeles mange som ikke helt har troen på at det er noe som heter klimakrisen, eller at vi kommer til å nå et toppunkt for klodens kapasitet og ikke lenger har mat nok om ca 100år. Man kan tenke seg at vi er i en av klodens mange faser der jorden er varmere enn ellers, det blir mer ekstremvær, og polene smelter; men mye av dette har også skjedd for mange, mange år siden. Kanskje ikke på helt samme nivå som i dag, men fortsatt så gir denne usikkerheten en trygghetsfølelse og gjør at vi fortsetter det høye forbruket vårt. Det kan sies å være en måte å modifisere bildet av virkeligheten på så man tror at det ikke blir like kritisk i fremtiden likevel og motivasjonen for å endre på forbruksnivået går til bunns.

Vi har blitt vant med, og mer eller mindre bortskjemte med å kunne ta lange varme dusjer, kjøpe nye klær eller tekniske dubbeditter når det måtte passe oss, kaste mat som er helt fint spiselig, og la lyset stå på selv om man ikke er til stedet. Dette er dårlige vaner og et mønster som forverrer problemene. Mye er kulturbasert, at man skal ha det nyeste nye hele tiden, og alt er veldig tilgjengelig. Hvorfor kaster vi plast i papir og matavfall i restavfall når vi VET det er feil? Må det enda strengere lover og regler til for at vi skal bli flinkere til å resirkulere, redusere vann og energiforbruket vårt, og bli flinkere til å benytte oss av gjenbruk og restemat?

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo la frem i sitt foredrag i oktober 2014 om klimakrisen og hvorfor vi har vanskeligheter med å handle riktig. Det handler om psykologiske, økonomiske, politiske og moralske handlinger og tap av det biologiske og kulturelle mangfold. Vi må få følelsen på kroppen om hva som skjer rundt oss, på størrelse med den konkrete trusselen under krigen, forklarte han. Selv om vi automatisk endrer vår tenkemåte om hva som nå er den normale naturtilstanden, det såkalte «shifting baseline syndrome», må erfaringene fra den eldre generasjonen som fortsatt husker hvordan miljøet var og artene som nå har blitt utryddet gi kunnskap til de som skal overta.

Det har også vært mye snakk om at vi står overfor matmangel i fremtiden og både genmodifisering og insekter har stått på menyen. Framtiden i våre hender lanserte sin kampanje Ta et kjøttkutt for klimaet! i september i år, som kanskje vil gi oss litt mer motivasjon til å tenke fremover. Folketallet øker hele tiden og vi har ingen erfaringer med hvor mange mennesker kloden kan bære. Vi har bare èn klode med begrenset rom og begrenset matforsyning, og til nå har ca halvparten av jordens regnskog gått fortapt. Har det allerede gått for langt?

Vi må få motivasjon til å gjøre noe, sette i gang effektive tiltak i hverdagen. Det trenger ikke ta noe mer tid eller være så vanskelig. Hva motiverer deg til å tenke miljøbevisst og hvilke tiltak gjør du til daglig?

Er du engasjert i miljø og klima, meld deg inn i Tekna Klima i dag.

3 svar til “Klimakrisen – bidrar du?”

 1. Den missvisende illustrasjonen viser hvilken fantasiverden forfatteren befinner seg i. Tekna burde heller brukt et realistisk bilde av utslipp fra et modern kullkraftverk her: http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/28/when-did-environmentalists-quit-caring-about-the-environment/

  CO2 er plantenæring og ingen giftig forurensning. Ja, tidsserier over CO2 og temperature viser en viss korrelasjon, men det er temperatur som endrer seg først, av naturlige årsaker, og CO2 deretter I samsvar med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov).

  FN FAO viser at matproduksjon i verden har økt som følge av litt økt global temperatur og økt CO2.

  Dokumentasjon på at klimaet varierer naturlig og at CO2 ikke har noe med det å gjøre kan finnes i notatet notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» på Dropbox her: https://db.tt/SkqsBO88 .
  For biologer, se spesielt kapittel 16.

 2. Vibeke Mauritz-Hansen, du skriver:

  ”Vi ser at temperaturen på kloden stiger i sammenheng med CO2 innholdet i atmosfæren som er forårsaket av klimagassutslipp. Så hva er så grunnen til at vi fremdeles sitter godt plantet i sofakroken med både mobil, iPad, TV, og lyset på fullt? Kan det ha noe med motivasjonen vår å gjøre?”

  Den globale temperaturen har flatet ut i 18 år (Met Office) og i følge HadCRUT har temperaturen faktisk sunket etter år 2000:

  http://www.climometrics.org/tempco2x.gif

  Du har ingen støtte for dine skremsler. Dette er en av grunnene til at vi kan sitte trygt i sofakroken!

  Det eksisterer ingen menneskeskapte klimaendringer med en økende global temperatur, som følge av utslipp av fossilt CO2. Det er ingen som har klart å vise dette gjennom en vitenskapelig publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med peer-review. Dette er en kjensgjerning, uansett hvor mye du roper om en klimakrise.

  Hele dette skremselshysteriet er basert på klimamodellene presentert av IPCC. For det første, de feiler mer og mer:

  Kortnytt nr.15/2013 (Klimarealistene):

  http://www.klimarealistene.com/web-content/Kortnytt/KN1315_44_av_de_nyeste_klimamodellene.pdf

  Dette er helt i tråd med det de som har kjennskap til modellering har sagt i årevis. Klimamodellene mangler helt sentrale og viktige klimavariable som skyer, over- og undersjøiske vulkaner, kosmisk stråling, El Ninjo og La Nina.

  Dessuten er vanndamp og sola mangelfullt modellert, pga. ”low scientific understanding”, iflg. IPCC. Da er det komplett umulig å få valide modellresultater. Modellene er helt verdiløse. Ja, faktisk blir falsifisert og endret hver gang en ny modell har blirt presentert.

  En god illustrasjon på hvor hysterisk denne klimakampanjen til IPCC er, er at 2-gradersmålet er en politisk bløff. Selv professor Eystein Jansen (Bjerknessenteret, UiB) har innrømmet at dette målet ble presset frem av politikere under COP 15 møtet i København (2009).2-tallet er tatt rett ut av luften, uten noen vitenskapelig begrunnelse.

  Tro på dette målet og det hele, de som vil.

  Å ha en hellig overbevisning hadde ikke vært noe stort problem i det hele tatt, dersom ikke denne troen hadde kostet verden milliarder av NOK, som ikke har noen effekt på klimaet, og som antakelig vil gjøre mer skade enn gavn.

  Hvorfor ikke gjøre som Bjørn Lomborg anbefaler: bruk klimamilliardene på de som trenger: vann, mat, bedre helse og utdanning. Dette anbefaler Lomborg, til tross for at han faktisk tror på menneskeskapte klimaendringer. Det er bare det at Lomborg mener at hjelp til 3. verden er det viktigste. Hvorfor lytter ikke politiske myndigheter til en vitenskapsmann, som nærmest opptrer som en politiker, med statsvitenskapelig kløkt.

  Jeg gremmes!

 3. Du starter med en påstand som på ingen måte er bevist, tvert imot. IPCCs påstander blir ikke riktigere jo flere som påstår det samme. IPCCs fremstilling er basert på modeller som det er påvist feil i og som er belemret med så stor usikkerhet at det er umulig å trekke konklusjoner fra dem. De siste 15 år har gjennomsnitts temperaturen ikke økt, selv om CO2 nivået i atmosfæren har økt. Det er følgelig ikke en påvist sammenheng mellom CO2 i atmosfæren og utviklingen av gj.snitt temp på jorda. Vi opplever ekstremvær slik vi alltid har gjort uten at det har skjedd en økning i gj.sn. temp. på jorda. Forklaringene på ekstremvær situasjoner er helt andre forhold. Sola spiller en stor rolle i sammenhengen. Variasjonene skyldes naturligvis at vi er i bane rundt sola. Tenk selv. CO2 utslipp kan ikke påvirke dette i det hele tatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *