Miljøoppfølgingsprogrammer

Et fagtreff i Norsk Vannforening

Ved store utbyggingsprosjekter er det svært viktig at det blir tatt hensyn til vannforekomstene i alle prosjektfaser. Ved stadig nye utbygginger av vei, jernbane og byutvidelse står miljøhensynet sentralt. For å ivareta miljøet må det utarbeides miljøoppfølgingsprogrammer for hele utbyggingsfasen.

I dette fagtreffet 7.april tok vi for oss

  • faglig grunnlag, form og innhold for et miljøoppfølgingsprogrammer
  • Når i planleggingen bør programmet utformes
  • kvalitetssikring, miljøkrav og prosedyrer
  • oppfølging på anleggsområdet

Møteleder var Simon Haraldsen og foredragene kan du se nedenfor, enten som video eller lenke til PPT:

Hvilken form og hvilke faglige inhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? v/Nina Syversen, Asplan Viak AS
Miljøoppfølgingsprogrammer – før, i eller etter plan? v/Jostein Meisdalen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Eksempler fra utbyggingsprosjekter – bl.a. Fornebu-utbyggingen med store miljøutfordringer v/Johan Steffensen, Oslo kommune VAV

Ytre miljøplaner ved vegutbygging, – hensyn til vann fra plan til ferdig anlegg v/Snorre Vaagland, Statens vegvesen Region øst

Miljøoppfølging for Follobanen v/Håvard Kjerkol, miljøleder Follobanen

Entreprenørens kommentarer til kravspesifikasjoner på miljøsiden de får fra ulike byggherrer knyttet til konkurransegrunnlag/anbudsdokumenter og annet gjennom anleggsperioden v/Marimette Rynning, Hæhre entreprenør

Bli medlem i Norsk Vannforening. Se kort introduksjon om foreningen:

Ett svar til “Miljøoppfølgingsprogrammer”

  1. Det er feil å si at Miljøoppfølgingen på Fornebu ikke fungerer. Selv om banen ikke er på plass, går det buss oftere enn hvert 5.minutt inn og ut av Fornebu. Overvannsystemene fungerer godt, buffersonene mot naturreservatene skjøttes med bla slått. I tillegg er det avfallssugsystem som hindrer renovasjonskjøring inn i boligområdene og energioppfølgingen viser at så og alle bygg følger TEK10 mhp energibruk (selv om flere av dem ble tegnet for 15 år siden). Nærmere 10 bygg er BREEAM-sertifisert. Dette er bare noen eksempler. Bærum kommune har ikke ressurser til å følge opp på samme måte som da Statsbygg og Oslo kommune var de eneste grunneierne og utbyggerne på Fornebu, men hvert eneste prosjekt vurderes mhp miljø. Når det gjelder massehåndteringen har vi innsett at det er umulig å finne arealer til mellomlagring i mange prosjekter, men det er svært få prosjekter med tillatelse til å kjøre masser ut. Jeg tror det er vanskelig å finne et mer miljøvennlig urbant utbyggingsområde enn Fornebu idag, og det skyldes bla det gode grunnlaget Statbygg og Oslo kommune la, men Bærum kommune har fulgt opp i ettertid. Nå brukes miljøoppfølgingsprogrammet (i tilpasset form) på flere andre områder i kommunen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *