Når bør drikkevannet kokes?

Det kan inntreffe både planlagte og ikke-planlagte hendelser i drikkevannssystemet som gjør at vannverkene må vurdere å gi kokeråd til sluttbrukerne. Vannverkene håndterer dette litt forskjellig, men dilemmaene er de samme.

Vi diskuterer faglig grunnlag og dilemmaer og deler nordiske erfaringer om når vi skal gi befolkningen råd om å koke drikkevannet.
Bør det være en felles nasjonal praksis? Kanskje rett og slett en felles nordisk praksis?

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 1. april der vi fikk høre hva svenskene og danskene gjør og hvordan vi gjør det i vannverkene i Norge.
Bør det være en felles nasjonal praksis? Kanskje rett og slett en felles nordisk praksis?

Programmet:

 • Møteleder er Vidar Lund fra Folkehelseinstituttet
 • Boil or not to boil? Susanne Hyllestad, avd. for smitte fra Mat, Vann og Dyr, Folkehelseinstituttet
 • Hvilken praksis har man i Sverige for å anbefale koking av drikkevannet? Agneta Tollin, Livsmedelsverket, Sverige
 • Hvilken praksis har man i Danmark vedr. å gi kokeanbefalinger av drikkevannet? Peter Thastum, Norddjurs kommune
 • Slik gjør vi det hos oss – Anna Walde, Bergen Vann og Ane Hansen Kjenseth, Oslo Vann og Avløpsetat.

Vidar Lund fra Folkehelseinstituttet forteller om Norsk Vannforening og ønsker velkommen
Norsk vannforening-presentasjon2011


Susanne Hyllestad, avd. for smitte fra Mat, Vann og Dyr, Folkehelseinstituttet

Fagtreff – kokeråd_1 april_hyllestad

Agneta Tollin, Livsmedelsverket, Sverige
När bör man koka dricksvattnet utdelning

Peter Thastum, Norddjurs kommune
Oslo _endelig_rev

Anna Walde, Bergen Vann
Kokevarselinnnlegg 01.04.19AW31.03.19

Ane Hansen Kjenseth, Oslo Vann og Avløpsetat
2019-04 Vannforeningen fagtreff – v1.0_Ane Kjenseth

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

16 svar til “Når bør drikkevannet kokes?”

 1. Spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger?
  Skriv inn her, så kan vi videreformidle dette så fort det lar seg gjøre.

  Mvh
  Tekna StreamTeam

  1. Hei! Presentasjonene blir mest sannsynlig lagt ut sammen med opptakene i dette innlegget i løpet av en ukes tid.
   Vh Tekna StreamTeam

 2. FHI har skrevet at enkelte miljøkoliforme bakterier også kan spalte laktose, det betyr vel at koliforme bakterier påvist å kunne spalte laktose ikke nødvendigvis trenger å stamme fra en fekal forurensning? Og hvordan vil dette påvirke råd om koking?

 3. For sverige og Danmark
  Er det noengang aktuelt å ta trykket av vannettet hvis den mijkrobielle forurensingen er alvorlig nok?

 4. ok, jeg prøver igjen
  Er det aktuelt å stenge vannforsyningen helt hvis det er en alvorlig mikrobiell forurensing eller mange nok er rammet? Kan en tenke seg situasjoner der risikoen ved at kokeanbefalinger ikke følges vurderes som for stor? Konsekvensene ved bortfall i forsyning er jo store med behov for nødvannsforsyning i stor utstrekning, og tap av slukkevannsfdekning.

 5. En litt underlig variant fra et vannverk: Et avvik med koliforme bakt på en grunnvannskilde medførte at vannverket satte på kloring, samtidig med at de anbefalte koking! (for å være sikker) Da kan jo folk lære at når det er klor er det så dårlig at vi må koke vannet.. Denne framgangsmåten er vel ikke å anbefale uten kanskje veldig dårlig vann, og mistanke om parasitter?

 6. På spørsmål anbefalte Sveriges repr. en prøve først dersom ledningsnettet i løpet av planlagt vedlikeholdsarbeid, ble lagt trykkløst/redusert trykk. Vannverkene argumenterer med at dette tar for lang tid og de er ivrige på å få i gang vannforsyningen igjen. Vil FHI anbefale kokevarsel etter trykkløst/svakt nett selv etter spyling og desinfeksjon av nettstrekningen?

 7. Er kommuneoverlegenes rolle endret? Varslingsplikten som vannverkene har er jo nå bare til Mattilsynet, mens Mattilsynet har en varslingsplikt til kommuneoverlegen. Så hvem skal vannverket forholde seg til, begge to?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *