Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 10. februar.

Installasjoner på distribusjonsnettet som kan representere en hygienisk risiko

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer dette. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin.

Hva har vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner?
– Og hvordan kan risikoen reduseres?

– Et våtere og villere klima øker utfordringene. Vil desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden?
– Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

Programmet

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

8 svar til “Risikoinstallasjoner på ledningsnett”

 1. Spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger?
  Skriv inn her – så skal dette videreformidles så fort det lar seg gjøre.

  Mvh
  TeknaStreamTeam

  1. Jeg kommer ikke inn på streamingen, men sendes i sløyfe
   med påmeldingen for å være til stede på Vannforeningens
   møte om Risikoinstallasjoner

   1. Det var da rart.
    Det er samme bilde på de to, men du skal finne en videoavspiller med en vannkanne og playknapp nede i innlegget?
    vh Tove

 2. I flere kommuner er det flere private vannverk, som Enebakk, men hvor det er utfordringer med ringvannsløsninger slik at alle kommunens innbyggere kan få friskt vann til enhver tid.

  Hvordan blir slikt ivaretatt av Mattilsynet?

 3. Forsyningssikkerhet:
  I to døgn kan Bødø levere vann fra høydebassenget.
  Dersom det skulle bli et langvarig strømbrudd; har Bodø da et alternativ til drift av drikkevannsforsyningen?
  Når alle nå snakker om det grønne skiftet; er spørsmålet til Bodø hvordan vil de ha forsyningssikkerhet uten bruk av fossilt drevet utstyr?

 4. Water Safety Plans nevnes ifbm farekartlegging.
  Men nevnes ikke i Mattilsynets veiledning – eller er ikke en del av metoden som Mattilsynet anbefaler.

  Skal dette tolkes som signaler på at det forventes at vannverkene skal utarbeide WSPs?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *