Salmo Unique – CRISPR i havbruk

Debattmøte om CRISPR i havbruksbransjen

Tekna Prosjekt Havåker inviterer til innlegg og debatt rundt bruk av CRISPR i havbruksbransjen.

I desember la teknologirådet frem forslag til nytt GMO regelverk. Vi spør aktørene i havbruksnæringen hva de mener om mulighetene til genteknologien og diskuterer spørsmål som:

• Hva er havbruksnæringens hindringer for å ta i bruk CRISPR?
• Hvor går de etiske grensene for genredigering?
• Hvordan balanserer vi mulige store (gen-)teknologiske fremskritt mot føre-var-prinsippet?
• Skal vi GMO-merke genredigerte organismer der man bare har fjernet DNA?
• Er det akseptabelt å endre laksens gener ved hjelp av genteknologi dersom det bidrar til økt fiskevelferd?

Det blir innlegg og debatt med representanter som Sjømat Norge, Bioteknologirådet, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, AquaGen, Naturvernforbundet, Havforskningsinstituttet, Tekna og Universitetet i Bergen.

Meld deg på og delta i Bergen 17.januar
– eller følg sendingen på nettet fra kl. 17-19:

Se opptak fra Tekna Prosjekt Havåker sitt Big data arrangement, der et panel diskuterte hvordan havbruksbransjen kan samarbeide om stordata.

Du kan også finne opptak fra foredrag og diskusjon om genteknologi i regi av Tekna Biotek.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *