- Og temaer innen vann, kjemi og miljø

Saltproblematikk ved veiavrenning

Saltproblematikk ved veiavrenning

Vannforeningen inviterte til fagtreff om saltproblematikk ved veiavrenning mandag 19.november.

Salting av veier forurenser lokale vannforekomster. Veisalting forsterker overvannsproblematikk, der overvann i tillegg kan inneholde tungmetaller og miljøgifter.

Fagtreffet tok for seg konsekvenser av veisalting, rensemetoder og alternativer til veisalt.

Programmet:

  • Salt og metaller – prosesser i infiltrasjonsbaserte overvannsløsninger. v/Kim Paus, NTNU
  • Effektene ved vegsalt og behandling av vegsalt og kobber(Cu) på tidlig utviklingsstadier hos Atlantisk laks. v/Sondre Meland, Statens Vegvesen/UMB
  • SaltSMART – Klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting. v/Kjersti Wike Kronvall, Statens Vegvesen
  • Presentasjon av «Tiltakskatalog – Tekniske løsninger for håndtering av avrenningsvann med vegsalt» for SaltSMART. v/Roger Roseth, Bioforsk
  • Planktonalgers tålegrense for salt i innsjøer, basert på rapport 6014-210(SaltSMART). v/Torleif Bækken, NIVA

Salt og metaller – prosesser i infiltrasjonsbaserte overvannsløsninger.
v/Kim Paus, NTNU:


Effektene ved vegsalt og behandling av vegsalt og kobber(Cu) på tidlig utviklingsstadier hos Atlantisk laks.
v/Sondre Meland, Statens Vegvesen/UMB:


SaltSMART – klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting.
v/Kjersti Wike Kronvall, Statens Vegvesen:


Presentasjon av «Tiltakskatalog – Tekniske løsninger for håndtering av avrenningsvann med vegsalt» for SaltSMART.
v/Roger Roseth, Bioforsk:


Planktonalgers tålegrense for salt i innsjøer, basert på rapport 6014-210(SaltSMART)
v/Torleif Bækken, NIVA:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommenter