Saltproblematikk ved veiavrenning

Vannforeningen inviterte til fagtreff om saltproblematikk ved veiavrenning mandag 19.november.

Salting av veier forurenser lokale vannforekomster. Veisalting forsterker overvannsproblematikk, der overvann i tillegg kan inneholde tungmetaller og miljøgifter.

Fagtreffet tok for seg konsekvenser av veisalting, rensemetoder og alternativer til veisalt.

Programmet:

  • Salt og metaller – prosesser i infiltrasjonsbaserte overvannsløsninger. v/Kim Paus, NTNU
  • Effektene ved vegsalt og behandling av vegsalt og kobber(Cu) på tidlig utviklingsstadier hos Atlantisk laks. v/Sondre Meland, Statens Vegvesen/UMB
  • SaltSMART – Klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting. v/Kjersti Wike Kronvall, Statens Vegvesen
  • Presentasjon av «Tiltakskatalog – Tekniske løsninger for håndtering av avrenningsvann med vegsalt» for SaltSMART. v/Roger Roseth, Bioforsk
  • Planktonalgers tålegrense for salt i innsjøer, basert på rapport 6014-210(SaltSMART). v/Torleif Bækken, NIVA

Salt og metaller – prosesser i infiltrasjonsbaserte overvannsløsninger.
v/Kim Paus, NTNU:


Effektene ved vegsalt og behandling av vegsalt og kobber(Cu) på tidlig utviklingsstadier hos Atlantisk laks.
v/Sondre Meland, Statens Vegvesen/UMB:


SaltSMART – klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting.
v/Kjersti Wike Kronvall, Statens Vegvesen:


Presentasjon av «Tiltakskatalog – Tekniske løsninger for håndtering av avrenningsvann med vegsalt» for SaltSMART.
v/Roger Roseth, Bioforsk:


Planktonalgers tålegrense for salt i innsjøer, basert på rapport 6014-210(SaltSMART)
v/Torleif Bækken, NIVA:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *