Stikkord: video

Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer temaet risikoinstallasjoner. Eksempler på installasjoner som kan utgjære en hygienisk risiko er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin. Følg fagtreff LIVE mandag 10. februar kl. 12-15.30: Les mer

Kategori: vann
Stikkord: , , ,

Energinøytrale renseanlegg

Hvordan kan morgendagens renseanlegg utnytte gråvannet?
Følg fagtreff i Norsk Vannforening LIVE på nett 20. januar kl. 12-15.30: Les mer

Kategori: vann
Stikkord: , , , , , , 2 kommentarer

Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter

Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 25. november 2019 Les mer

Kategori: vann
Stikkord: , , , , 7 kommentarer
klimaendringer vannverkene

Klimaendringene: er vannverkene forberedt?

Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 4. november: Les mer

Kategori: vann
Stikkord: , , , , , , 1 kommentar
tare - foto

Blått karbon

Tekna inviterte til dypdykk om tareskog og karbonlagring i havet. Se opptak fra miniseminar 17. okt.: Les mer

Kategori: havrommet, klima
Stikkord: , , , , , 3 kommentarer
atlanterhavslaks - foto

Lukkede oppdrettsanlegg

Se opptak fra miniseminar som tar for seg status på teknologi og fiskevelferd: Les mer

Kategori: havrommet
Stikkord: , , , , , 4 kommentarer

Luftkvaliteten i Oslo

Se opptak fra miniseminar om luftkvaliteten i Oslo! Les mer

Kategori: miljø
Stikkord: , , 1 kommentar

Syntetisk biologi

Se opptak fra miniseminar om syntetisk biologi:
Hvilke muligheter og trusler har ny DNA-teknologi? Les mer

Kategori: bioteknologi
Stikkord: , , , , , , 2 kommentarer

Biologisk mangfold i Oslo

Se opptak fra miniseminar 10. april: Les mer

Stikkord: , , , , 3 kommentarer