Verdens vanndag

Verdens vanndag 2012
vann - Verdens vanndag 2012

22.mars er Verdens vanndag.

Dagen idag er FNs internasjonale vanndag, en merkedag for rent drikkevann – en stadig mer knapp ressurs.

Vi drikker 2 til 4 liter vann hver dag. Men visste du at vi er med på å forbruke 2000-5000 liter vann hver dag gjennom maten vi spiser?

Se denne animasjonen:Verden tørster fordi vi spiser.

Det er enorme forskjeller i hva vi spiser. Kjøtt er en av verstingene.
3 100 000 liter vann trengs til en ku som ender opp som 200 kg rent kjøtt. Det betyr at
15500 liter vann går med til et kg kjøtt. Tilsvarende trengs det:
1500 liter for et kg hvete,
1000 liter for et kg frukt,
300 liter for et kg grønnsaker og kun
200 liter for et kg sukker.
Med andre ord lavkarbodietter er ikke bærekraftige.
En vanlig kosthold basert på kjøtt «koster» 3600 liter vann per dag, mens en vegetardiett «koster» 2300 liter vann.

Du kan lese mer og beregne hvor mye vann som har gått med i produksjonen av det du velger på tallerkenen din

Vannfotavtrykk
Vi har begrepet økologisk fotavtrykk, en metafor som angir hvor mye produktivt jord-og vannareal som går med til å produsere vårt forbruk og absorbere våre utslipp.
Tilsvarende er det innført begrepet vannfotavtrykk om hvor mye vann det går med til å produsere vårt konsum. Produkter med små fotavtrykk er mest bærekraftige.

I Norge
Nordmenn er omtrent på et globalt gjennomsnitt med sitt daglige vannforbruk på 3900 liter/dag. Vannforbruket hjemme står for kun 4%. Det er våre daglige innkjøp av mat og produkter som står for nesten hele volumet.
Av det totale norske vannfotavtrykket er 68% brukt utenfor Norge.

Arrangement i Forskningsparken
Verdens vanndag 2012 ble markert i Forskningsparken på Blindern, der en rekke eksperter var samlet for å diskutere utfordringen i at rent drikkevann er en stadig mer begrenset ressurs.
I tillegg til fokuset rundt matproduksjon pekte panelet også på hvor mye «vann som kan spares» dersom vi slutter å kaste mat!
Også den komplekse koblingen vann og energi ble diskutert. Det trengs vann for å produsere energi og det trengs energi for å produsere vann. Man har ofte fokus på kun en av delene, men man bør etterstrebe løsninger som er både vann- og energieffektive.
I tillegg til energi og klima, griper også forurensning forstyrrende inn i bildet. For eksempel må man stedvis grave seg dypere og dypere for å pumpe opp grunnvann for å vanne jorden. Jo dypere man graver, jo mer skadelige tungmetaller er det i vannet man pumper opp og vanner åkeren sin med.

Hovedarrangør var Tekna – Forum for teknologi og utviklingssamarbeid, (tidligere: Norsk Bistandsforum) som nylig hadde et temamøte om akvakultur. Siden oppfordringen: «ikke spis kjøtt», gjerne kan lede til oppfordringen:»spis fisk!», er akvakultur en relevant kobling til verdens vanndag.
Medarrangører var: Norsk vannforening, Norsk hydrologiråd og Den norske UNESCO-kommisjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *